Logo
Op de hoogte blijven / CONTACT Voorwaarden Meer over liederen.org Verwijzingen

Welkom bij liederen.org!

Op liederen.org staan liederen die - onder voorwaarden - gebruikt kunnen worden in kerkdiensten.

Alle liederen van liederen.org

• NIEUW: Lam Gods • Refrein bij het lijdensverhaal • Verhaallied van de uittocht •
klik op de titel
voor een voorbeeld in beeld en geluid
opslaan
(klik op het icoontje)
bladmuziektekstgeluid
Acclamatie bij de voorbedennaar Richard Farrant (16e eeuw) pdfmidSATB
Acclamatie bij de voorbeden pdfmideenstemmig
Acclamatie bij de voorbedenuit Misa Kalibobo (Papoea-Nieuw-Guinea) pdfmidSTB
Acclamatie bij de voorbeden (Kerstmis)Kerstmis pdfmideenstemmig
Acclamatie bij de voorbeden (Veertigdagentijd)melodie: Attende Domine; Veertigdagentijd pdfmideenstemmig
Andreasmis pdfmidSATB (partituur)
pdfmidzangpartijen
Ave Maria (Nederlands)uit Misa Kalibobo (Papoea-Nieuw-Guinea) pdfmidc+r STB
Ave Maria (Pidgin English)uit Misa Kalibobo (Papoea-Nieuw-Guinea) pdftxtmidc+r STB
Ave Maria pdfmidSAB
Ave Maris Stella pdfmidc SSA
Blijf mij nabij pdftxtmidSATB & SATBB
Broodliedjelied voor kindervieringen pdftxtmideenstemmig
Coupletten bij de kruiswegstatiesVeertigdagentijd pdftxtmidc eenstemmig
Da pacem, Domine pdfmidvierstemmige canon in onderkwart en unisono (Franck, 1629)
De wijde wereld inslotlied voor kindervieringen pdftxtmidc+r eenstemmig
De wijde wereld in (communievieringen)versie voor Eerste Communie pdftxtmidc+r eenstemmig
Doopliedkinderdoop pdftxtmidc eenstemmig
DoortochtmisKyrie pdfmidSAB
Sanctus pdfmidSATB
Onze Vader pdfmidSA(T)B
Lam Gods pdfmidSAB
Voorbede-acclamatie pdfmidSATB
pdfzangpartijen
Drie herdertjeskerstlied voor kinderkoor pdftxtmidc drie- of eenstemmig
Een koningkinderlied voor Palmzondag, Christus Koning, algemeen pdftxtmidc eenstemmig
Feestliedjeopeningslied voor viering met kinderen op feestdagen pdftxtmidc eenstemmig
Foem, foem, foemop de melodie van het Catalaanse Fum, fum, fum pdftxtmidc eenstemmig
Geloofsbelijdenisnaar een Anglicaanse psalmzetting (de midi geeft slechts een idee van de harmonisatie) pdfmidSATB
God gaat meeslotlied pdftxtmidc eenstemmig + r (SATB of eenstemmig)
Hymneloflied met tekst naar Cædmon (7e eeuw) pdftxtmidc eenstemmig + r SATB
Het kerstverhaal gezongen en verteldkinderkerstvieringen pdftxtmidc eenstemmig
Kerstwenskinderkerstvieringen pdftxtmidc eenstemmig
Lam GodsLam Gods voor kinderkoor pdftxteenstemmig
Lam Godsgebaseerd op Anglicaanse Psalmzetting pdfmidSATB
Lied om vergeving pdftxtmidc+r eenstemmig
Lied van ThomasPaastijd pdftxtmidc+r SATB
Lied voor tweehuwelijk of huwelijksjubileum pdftxtmidc+r eenstemmig
Magnificat pdfmidSATB
Maria pdftxtmidSAB
pdftxteenstemmig
Maria Mater Gratiae pdfmidSATB
Mis "Kom Schepper, Geest"Heer, ontferm U pdfmidSATB
Lofzang pdfmidSATB
Heilig pdfmidSATB
Lam Gods pdfmidSATB
pdfzangpartijen
Mis ter ere van de H. MonicaHeer, ontferm U pdfmidSAB
Eer aan God pdfmidSAB
Heilig pdfmidSAB
Lam Gods pdfmidSAB
pdfzangpartijen
Misa Kalibobo NeerlandicaMis uit Papoea-Nieuw-Guinea (meer informatie) pdfmidc+r STB
Nieuweling in mensenlandkinderdoopvieringen pdftxtmidc eenstemmig
Nova RadostSlavisch kerstlied pdfmidSATB
O filii et filiaePaashymne txtmidSATB
Om te beginnenopeningslied pdftxtmidc eenstemmig
Onderkomen pdftxtmidc SATB
Onze VaderBelgische r.-k. tekst pdfeenstemmig
pdfSATB
pdfpartituur
Onze VaderNederlandse r.-k. tekst pdfmideenstemmig
Onze Vadernaar Otsje Nasj (Otche Nash / Отче Нашъ) van N. Rimski-Korsakov pdfmidSATB
Onze Vaderuit Misa Kalibobo (Papoea-Nieuw-Guinea) pdfmidc+r STB
Palmpaasliedkinderlied voor palmpaasoptocht pdftxtmidc eenstemmig
PinksterliedPinksteren pdftxtmidc eenstemmig (partituur)
pdfzangpartij
Psalm 15Anglicaanse psalmzetting pdftxtmidSATB
Refrein bij het lijdensverhaallied voor kindervieringen pdftxteenstemmig
Reislied van de WijzenKerst, Driekoningen pdftxtmidc eenstemmig (zangpartij)
pdfbegeleiding
Het Rijk van Godcanonische begeleiding pdfmidc + fluitpartij
Sing, raise all voices(internationaal) huwelijk txtmidm.: Singt dem Herrn (Handel)
Tenslotteuitvaarten pdftxtmidc eenstemmig (of SATB)
Van mens tot mensvredeswens pdftxtmidc+r eenstemmig
Veni Creator SpiritusPinksteren pdfmidSATB
Veni Sancte SpiritusPinksteren pdfmideenstemmig, in drietelsritme
Verhaallied van de uittochtExodus (Paaswake) pdftxtc eenstemmig
Wat Jesaja zegtkindervieringen in de advent pdftxtmidc eenstemmig
Water en Geestdoopviering (ook volwassenen), Doop van de Heer, Johannes de Doper pdftxtmidc eenstemmig
Zegen pdfmidvoorzang + SATB
Zing het morgenlicht tegemoetPaastijd pdftxtmidc+r SATB + voorzang
Zing voor de goede Godhuwelijk txtmidm.: Nun danket alle Gott (Crüger)
Een zonnelied in de 21e eeuwnaar het zonnelied van St. Franciscus pdftxtmideenstemmig
Niet-kerkelijke liederen
Annemuziekequodlibet van "Wel Annemarieke" en "Hemel en aarde" pdfmidSATB
Goed gezelschapvertaling van Pastime with Good Company (Henry Tudor, 1513) pdftxtmidSTB
Lang zullen zij leven hoogquodlibet van "Lang zullen zij leven" en "Zij leven hoog" ("Lang zal hij leven"/"Lang zal zij leven" en "Hij leve hoog"/"Zij leve hoog") pdfmidSATB
Sinterklaasliedhet oude lied midSATB
het nieuwe liedhet nieuwe lied midSATB
Sinterklaaslied oud+nieuwklik voor achtergrondinformatiepdfmidSSAATTB