Welkom bij liederen.org!

Op liederen.org staan kerkliederen en andere liederen die - onder voorwaarden - vrij gebruikt kunnen worden.

Om bestanden te kunnen downloaden moeten eenmaal per bezoek de voorwaarden worden geaccepteerd.

Ave Maria (Pidgin English)
bladmuziek
tekst
midi

Ave Maria (Pidgin English)

uit Misa Kalibobo (Papoea-Nieuw-Guinea)

m. Koos Smits (naar volksliederen uit Papoea-Nieuw-Guinea); t. het ‘Wees Gegroet’

Ave Maria, yu pulap long grasia.
Ave Maria, Lord i stap long yu.

Ol i onarim yu moa long ol meri,
ol i onarim Jisas pikinini bilong bel bilong yu.
Ave Maria...

...
(De gehele tekst kan via de link hierboven gedownload worden.)


Informatie over Misa Kalibobo

Misa Kalibobo is in 1982 gecomponeerd door Koos Smits, toen hij in Papoea-Nieuw-Guinea verbleef.
De muziek is gebaseerd op de gezangen uit een inheemse mis, Misa Kalivuvur. De naam Kalibobo is ontleend aan de vuurtoren van Madang, P.N.G.


De uitspraak van het Pidgin English van het Ave Maria is eenvoudig: alle klanken worden ongeveer zoals in het Nederlands uitgesproken, op de "u" na, die als "oe" wordt uitgesproken.


Uitspraakvoorbeelden: