Welkom bij liederen.org!

Op liederen.org staan kerkliederen en andere liederen die - onder voorwaarden - vrij gebruikt kunnen worden.

Werk van Mirjam Weijers

Acclamatie bij de voorbedeneenstemmig
nieuw Coupletten bij de kruiswegstatiescoupletlied, eenstemmig (nu met begeleiding)
Veertigdagentijd
De wijde wereld inrefreinlied, eenstemmig
slotlied voor kindervieringen
De wijde wereld in (communievieringen)refreinlied, eenstemmig
versie voor Eerste Communie
Doopliedcoupletlied, eenstemmig
kinderdoopvieringen
Drie herdertjescoupletlied, drie- of eenstemmig
kerstlied voor kinderkoor
Een koningcoupletlied, eenstemmig
kinderlied voor Palmzondag, Christus Koning, algemeen
Feestliedjecoupletlied, eenstemmig
openingslied voor viering met kinderen op feestdagen
Foem, foem, foemcoupletlied, eenstemmig
op de melodie van het Catalaanse Fum, fum, fum
God gaat meecoupletlied, eenstemmig + r (SATB of eenstemmig)
slotlied
Hymnecoupletlied, eenstemmig + r SATB
loflied met tekst naar Cædmon (7e eeuw)
Het kerstverhaal gezongen en verteldcoupletlied, eenstemmig
kinderkerstvieringen
Kerstwenscoupletlied, eenstemmig
kinderkerstvieringen
Lied om vergevingrefreinlied, eenstemmig
Lied van Thomasrefreinlied, SATB
Paastijd
Lied voor tweerefreinlied, eenstemmig
huwelijk of huwelijksjubileum
Mariaeenstemmig of SAB
op de melodie van "Wees gegroet, o sterre"
Nieuweling in mensenlandcoupletlied, eenstemmig
kinderdoopvieringen
Om te beginnencoupletlied, eenstemmig
openingslied
Palmpaasliedcoupletlied, eenstemmig
kinderlied voor palmpaasoptocht
Pinksterliedcoupletlied, eenstemmig
Pinksteren
Reislied van de Wijzencoupletlied, eenstemmig
Kerst, Driekoningen
Sing, raise all voicescoupletlied; m.: Singt dem Herrn (Handel)
(internationaal) huwelijk
Tenslottecoupletlied, eenstemmig (of SATB)
uitvaarten
Van mens tot mensrefreinlied, eenstemmig
vredeswens
Verhaallied van de uittochtcoupletlied, eenstemmig
Exodus (Paaswake)
Wat Jesaja zegtcoupletlied, eenstemmig
kindervieringen in de advent
Water en Geestcoupletlied, eenstemmig
doopviering (ook volwassenen), Doop van de Heer, Johannes de Doper
Zing het morgenlicht tegemoetrefreinlied, SATB + voorzang
Paastijd
Zing voor de goede Godcoupletlied; m.: Nun danket alle Gott (Crüger)
huwelijk
Zoals zonlichteenstemmig doorgecomponeerd
Paastijd
Een zonnelied in de 21e eeuwcoupletlied, eenstemmig
naar het zonnelied van St. Franciscus

Niet-kerkelijke liederen

Duizend liedjesrefreinlied, eenstemmig
Sinterklaaslied
Goed gezelschap en vertierSTB
vertaling van Pastime with Good Company (Henry Tudor, 1513)