Welkom bij liederen.org!

Op liederen.org staan kerkliederen en andere liederen die - onder voorwaarden - vrij gebruikt kunnen worden.

Liederen voor vieringen met kinderen

Acclamatie bij de voorbedeneenstemmig
Broodliedjecoupletlied, eenstemmig
lied voor kindervieringen
De wijde wereld inrefreinlied, eenstemmig
slotlied voor kindervieringen
De wijde wereld in (communievieringen)refreinlied, eenstemmig
versie voor Eerste Communie
Doopliedcoupletlied, eenstemmig
kinderdoopvieringen
Drie herdertjescoupletlied, drie- of eenstemmig
kerstlied voor kinderkoor
Een koningcoupletlied, eenstemmig
kinderlied voor Palmzondag, Christus Koning, algemeen
Feestliedjecoupletlied, eenstemmig
openingslied voor viering met kinderen op feestdagen
Foem, foem, foemcoupletlied, eenstemmig
op de melodie van het Catalaanse Fum, fum, fum
Het kerstverhaal gezongen en verteldcoupletlied, eenstemmig
kinderkerstvieringen
Kerstwenscoupletlied, eenstemmig
kinderkerstvieringen
Lam Godseenstemmig
voor kinderkoor
Palmpaasliedcoupletlied, eenstemmig
kinderlied voor palmpaasoptocht
Refrein bij het lijdensverhaaleenstemmig
lied voor kindervieringen
Verhaallied van de uittochtcoupletlied, eenstemmig
Exodus (Paaswake)
Wat Jesaja zegtcoupletlied, eenstemmig
kindervieringen in de advent