Welkom bij liederen.org!

Op liederen.org staan kerkliederen en andere liederen die - onder voorwaarden - vrij gebruikt kunnen worden.

Anderstalige liederen

Acclamatie bij de voorbedenSTB
uit Misa Kalibobo (Papoea-Nieuw-Guinea)
Ave Maria (Pidgin English)refreinlied, STB
uit Misa Kalibobo (Papoea-Nieuw-Guinea)
Ave MariaSAB
Ave Maris Stellacoupletlied, SSA
Da pacem, Dominecanon, 4-st
vierstemmige canon in onderkwart en unisono (Franck, 1629)
MagnificatSATB
in de eerste kerktoon
Maria Mater GratiaeSATB
Nova Radostcoupletlied, SATB
Slavisch kerstlied
O filii et filiaerefreinlied, SATB
Paashymne
Sing, raise all voicescoupletlied; m.: Singt dem Herrn (Handel)
(internationaal) huwelijk
Veni Creator Spirituscoupletlied, SATB
Pinksteren
Veni Sancte Spirituseenstemmig, in drietelsritme
Pinksteren