Welkom bij liederen.org!

Op liederen.org staan kerkliederen en andere liederen die - onder voorwaarden - vrij gebruikt kunnen worden.

Om bestanden te kunnen downloaden moeten eenmaal per bezoek de voorwaarden worden geaccepteerd.

Geloofsbelijdenis
bladmuziek
midi

Geloofsbelijdenis

naar een Anglicaanse psalmzetting
(de midi geeft slechts een idee van de harmonisatie)

m. naar J. Turtle